Новини

Връчиха дипломите на новите геодезисти

Дипломите на завършилите специалностите „Геодезия“ и УУЗИ, випуск 2016, бяха връчени на 17 май на официална церемония. Гости бяха председателят на КИГ инж. Валентин Йовев, зам.-председателят на СГЗБ Иван Андреев, Светлана Иванова от ГИС-София, шефът на Мапекс Николай Лазаров, проф. Славейко Господинов – зам.-ректор по учебната дейност, качество и акредитация в УАСГ, доц. Тодор Костадинов, ръководител катедра „Приложна геодезия“, доц. Екатерина Михайлова, зам.-декан по научна и международна дейност, доц. Мая Илиева, ръководител катедра „Геодезия и геоинформатика“ и доц. Иван Кунчев, зам.-декан по учебната дейност. Писмени поздравления отправиха от Военно-географската служба и Асоциацията на геодезическите фирми. Дипломите на 10-те млади специалисти връчи новият декан на Геодезическия Факултет на УАСГ проф. Елена Пенева.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us