Новини

Връчиха дипломите на специалности „Геодезия“ и „УУЗИ“, випуск 2016

Днес връчиха дипломите на завършилите специалностите „Геодезия“ и УУЗИ, випуск 2016. Официални гости на церемонията, които поздравиха абсолвентите, бяха Валентин Йовев, председател на Камарата на инженерите по геодезия; Иван Андреев, зам.-председател на СГЗБ; Светлана Иванова PR на ГИС-София; Николай Лазаров, изпълнителен директор на Мапекс; проф. Славейко Господинов, зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация в УАСГ; доц. Тодор Костадинов, ръководител катедра „Приложна геодезия“; доц. Екатерина Михайлова, зам.-декан по научна и международна дейност; доц. Мая Илиева, ръководител катедра „Геодезия и геоинформатика“ и доц. Иван Кунчев, зам.-декан по учебната дейност. Писмени поздравления отправиха от Военно-географската служба и Асоциацията на геодезическите фирми. Дипломите на 10-те млади специалисти връчи новият декан на Геодезическия Факултет на УАСГ проф. Елена Пенева.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us