Новини

Все още няма одобрени проекти по програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния

Общо над 270 проекта са подададени по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. На заседание на Комитета за наблюдение на програмата бяха разгледани предложенията по първата покана на програмата. Срещата завърши без постигнато единодушие и одобрени проекти, а от подадените 150 инвестиционни предложения едва 39 са набелязани за финансиране

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова съобщи, че 70% от подадените от страната ни проекти са били отстранени от Техническия секретариат заради формални административни пропуски. Ще се търсят решения да се даде втори шанс, за да не се ощетят страната и регионите.

Общият ресурс на програмата е близо 260 млн. евро и е насочен основно към подобряването на трансграничната инфраструктура в областта на достъпността и свързаността, към опазването на околната среда и превенция срещу риска от природни бедствия.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us