Новини

Японски учен стана първият лауреат на награда по Геотехника на УАСГ

Японският учен проф. Такаши Кийота стана първият лауреат на учредената от катедра „Геотехника“ към Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Българско дружество по земна механика и геотехническо инженерство награда на името на проф. Балуш Балушев – основоположник на геотехниката в България и първия български професор в това направление, съобщиха от катедрата.

На официално събитие в УАСГ, пред представители на академичната общност и студенти, проф. Кийота получи признание за постигнатите успехи и приноса си в геотехническото инженерство и изнесе почетна Балушева лекция пред събралите се в аудиторията.

Проф. Чавдар Колев, президент на Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство, връчи грамотата на проф. Кийота, а проф. Андрей Тоцев, ръководител на катедра „Геотехника“ в УАСГ – плакета на университета като обещание за едно още по-задълбочено и ползотворно партньорство между българския и японски университет, се посочва в съобщението.

„Сега сте първият награден, но вярвам, че с годините носителите на „Балушева награда“ ще изградят една наистина престижна общност, която движи обществото ни напред“, каза при връчването на плакета проф. Андрей Тоцев.

„Работата на проф. Кийота е не просто на изключително високо научно ниво, но и намира своето директно практическо приложение, което е особено ценно“, каза на церемонията д-р Николай Милев, преподавател в катедра „Геотехника“ в УАСГ, който привлича интереса на японския професор към изследването на геотехническите феномени в България, когато се присъединява към екипа на лабораторията на проф. Кийота през 2021 година.

Проф.Кийота представи почетна лекция, наречена „Балушева лекция“, на тема „Лабораторни изследвания за определяне на почвени показатели за склонност към втечняване при земетръс“. В изложението си японският учен засегна иновативни подходи за прецизна оценка на риска, които могат да намерят реално приложение в сеизмичното геотехническо инженерство.

Проф. Такаши Кийота е ръководител на лабораторията за намаляване на риска от геотехнически бедствия в най-престижния университет в Япония – Токийски университет, и е автор на десетки публикации в най-реномираните световни научни журнали. Завършва колеж в Нагоя и трупа практически опит в една от най-големите геотехнически компании в Япония. Научният му път в Токийския университет преминава през съвместна работа с проф. Тацуока и дисертация под ръководството на проф. Косеки, а през 2010 година, вече като доцент, Кийота получава възможността да основе лаборатория на свое име – „Кийота – лаборатория за намаляване на риска от геотехнически бедствия“ в Токийския университет.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us