Новини

Загубили сме 352 хил. хектара гори за 23 години

Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов заяви днес пред журналисти в МС, че за периода 1990-2013 сме загубили общо 352 000 хектара гори по различни причини. Той показа проследяването на промените в горската покривка от два проекта – единият „КОРИНЕ“ с финансиране от Европейския съюз, а другият е под наименованието Global Forest watch и е с данни от НАСА.

Данните от „КОРИНЕ“ за периода 1990-2000 г. сочат за положителен баланс, който се дължи на изоставянето на земеделските земи, които са придобили характер на гори. Близо 20 000 ха е загубата в рамките на 2000-2006 г., като след това се наблюдава значително по-бавен темп на обезлесяване. Общо за периода 1990-2013г. според проекта „КОРИНЕ“ 30 000 ха гори са останали невъзстановени, което се равнява на 0.8% от горските територии в страната. Същият показател според Global Forest watch е едва 8000 ха. Разликата, отговаряща на над 320 000 ха, според заместник-министър Костов, е възстановена. Той допълни, че сателитните снимки по проектите не отчитат растителност под 5 метра и е възможно да не са отчетени млади горски територии. Като проблем на страната ни той подчерта липсата на свободни площи за залесяване, за да се изпълни стратегията за горите в България.

Министър-председателят Бойко Борисов възложи на зам.-министъра на земеделието и храните да разпореди направата на снимки на терен от страна на горските стопанства, за да се провери актуалността на данните за невъзстановените гори.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us