Новини

Закон, повеляващ тухлите да са удобни за пчели, приеха на Острова

Във Великобритания е приет закон, според който новите сгради с височина над пет метра трябва да имат специални тухли за гнездене на пчели самотници, писа newssensei.
Всеки познава пчелите, които живеят в големи кошери – това са т.нар. социални пчели. Но има и самотни насекоми, които са мнозинство – почти 250 от 270-те вида, срещащи се в Обединеното кралство. Самотните пчели се считат за важни за опрашаването на растенията и изчезването им може да причини сериозни щети на местната екосистема.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us