Новини

Зам.-министър обеща сериозни изменения в ЗУТ

Работим по сериозни изменения в Закона за устройство на територията. С тях ще ускорим процедурите, както по устройствено планиране, така и по инвестиционното проектиране, одобряването на проектите, издаването на разрешенията за строеж, въвеждането в експлоатация и тяхното управление след него. Фокусирали сме в това да намалим стъпките, през които преминават и инвеститорите, както и сроковете за изпълнението на инфраструктурните обекти, да направим електронен и прозрачен процеса на целия жизнен цикъл на всеки един от проектите. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов по време на конференцията “Digital Plovdiv”.

Необходимо е ускорено изграждане на цялата информационна инфраструктура, както е залегнала в плановете на държавата, допълни той.

Около 3,5 млн. лв. е индикативният бюджет на одобрения за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост проект за изграждане на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Чрез нея режимите в инвестиционния процес ще бъдат администрирани изцяло по електронен път. Зам.-министър Аспарухов посочи, че ключов проект за събирането на данни и последващото им управление е Единният публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. В момента регистрите по устройство на територията са разпръснати и се поддържат в общините, районите, областните администрации и МРРБ.

„За да създадем пространствената основа, се опитваме да сглобим картата на България като общи устройствени планове и това е много сериозен труд“, каза още регионалният заместник-министър. Община Пловдив заедно със Столична община, общините Добрич и Ямбол са от малкото, при които териториалният обхват на общината почти съвпада със строителните граници на населеното място. Това ги прави специфични териториални единици, които би следвало да се управляват в дигиталното ни бъдеще с фини настройки и с много повече внимание, обобщи той.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us