Новини

Зам.-министър Валентин Йовев: Дигитализацията на строителния сектор – най-важна

„Дигитализацията на строителния сектор е една от най-важните реформи, която предстои да направим. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отворено за широка дискусия с браншовите организации, академичните среди и бизнеса от областта на проектирането и строителството, както и с другите участници, свързани с бранша, за създаването на условия за внедряване на цифровите технологии в строителния сектор у нас.“

Така зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев откри 20-то международното изложение Архитектурно-строителна седмица в столицата.

„Внедряването на цифровите технологии в строителния бранш у нас ще стимулира и осигури по-бързи темпове на проектиране и изграждане, по-високо качество на строителството, намалено енергопотребление, достъпни домове, защитена околна среда и по-високо качество на живот“, подчерта Йовев.

По думите му цифровизацията ще позволи на българския строителен бизнес да отговори на изискванията на световната цифрова икономика и ще промени нагласите на преките чуждестранни инвеститори. 

Според Йовев, основна политика на МРРБ е подобряването на облика и жизнената среда на градовет. Регионалното министерство иска да спре обезлюдяването и да създаде добри условия за живот и в по-малките населени места.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us