Новини

Зам.-министър Йовев откри форум за споделяне на добри практики за иновации и добро управление на местно ниво

Обменът на опит между общините в прилагането на успешните практики за местно управление е важен и необходим, за да имаме по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България. Затова и полагаме усилия да стимулираме идеите и разпространяването на утвърдените във времето работещи модели при прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Желанието ни е общините, които я прилагат, да стават все повече.

Това каза в четвъртък заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев на откриването на организиран от МРРБ форум за споделяне на добри практики на общините, наградени с Европейския етикет за иновации и добро управление, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От 2007 г., когато България приема да прилага стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, са реализирани четири процедури за присъждане на Етикета. В тези процедури отличието е връчено на 29 общини, доказали прилагането на 12-те принципа в своята ежедневна работа.

На двудневната работна среща бяха представени добри практики за развитие и укрепване на местното самоуправление и местната демокрация в България, свързани с прилагането на принципите за добро демократично управление на общинско ниво. В него участваха представители на Съвета на Европа, Националното сдружение на общините в Република България, наградените с Етикета общини, граждански организации и други. Участниците споделиха постигнатия прогрес и придобития опит в административните процеси на местно ниво.

„Успешното прилагане на принципите за добро демократично управление се заключава в добрата комуникация между общината и нейните граждани. Изключителна чест е за нашата община да бъде домакин на настоящия форум“, поздрави присъстващите кметът на община Поморие Иван Алексиев и изрази благодарност към министерството на регионалното развитие и благоустройството за доброто сътрудничество, благодарение на които общината се развива.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us