Новини

Започна кандидат-студентската кампания на УАСГ

Кандидат-студентска кампания за 2015 г. на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е в ход. Висшето учебно заведение приема документи за кандидатстване и класиране от 22 юни до 3 юли включително. Представя се диплома за средно образование и се попълва състезателен картон.

Тази година УАСГ е с обявен прием 620 места за магистърски специалности редовна форма на обучение, 130 задочно и 75 за бакалавърски програми. Кандидат-студентите ще се състезават да се обучават по архитектура, строителство на сгради и съоръжения, транспортно строителство, водоснабдяване и канализация, хидротехническо строителство, хидромелиоративно строителство, геодезия, урбанизъм, устройство и управление на земи и имоти, уравление в строителството и др.

Кандидатите, които успешно са положили предварителни изпити по математика също трябва да подадат документи за класиране. В противен случай оценката им служи само за сведение и не участва в класирането.

Изпитите в УАСГ започват на 7 юли с първия по рисуване, а по математика е на традиционната дата 13 юли. Последната дата е 15 юли за изпита по английски език.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us