Новини

Започна процедурата по отчуждаване на имоти за участък от Автомагистрала „Хемус“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обяви, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км 78+884 до км 87+800” в землищата на с. Брестница и гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч, подробно описани в Решение № 399 на Министерския съвет от 20 юли 2017 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 25 април 2013 г. републикански път А-2 „София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“, част от който е и Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us