Новини

Започна записването за магистратура „Кадастър”

Геодезическият факултет обяви общите условия за кандидатстване в двугодишната магистърска програма „Кадастър” за 2014-15 г.

Документите се подават в канцеларията на Деканата на Геодезическия факултет каб. 208А на сградата на Ректората от 10:00 до 12:00 часа от днес – 21.07.2014 г. до 1.08.2014 г.

За кандидатстване са необходими заявление до Ректора на УАСГ по образец и копие от диплома за завършена степен (бакалавърска или магистърска) на висше образование. При подаването се представя и оригинал на дипломата.

Записването на кандидатите ще става от 4.08.2014 г. до 8.08.2014 г. в канцеларията на геодезическия факултет. Необходимите документи са именник, студентска книжка, две снимки, медицинско свидетелство, документ за платена такса (приведена по банков път). Семестриалната такса за студентите платено обучение е 1200 лв. и се заплаща по банков път.

Допълнителна информация се получава в канцеларията на Геодезическия факултет или на тел. 028662201.

Ръководител на магистърската програма: доц. д-р инж. Бано Банов, катедра “Геодезия и геоинформатика”, тел. 963-52-45 / вътр. 539, E-mail: bannobannov@gmail.com.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us