Новини

Започва създаването на кадастър за 36 землища в софийска област

В брой 90 от 20.11.2015 г. на Държавен вестник е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регисти за 36 землища в област София. КК и КР ще се изработват по реда на чл. 41, ал. 1, т.1 и 3, и ал. 2, т. 1 от ЗКИР.

Пълният текст на заповедта може да се открие на: https://www.cadastre.bg/sites/default/files/documents/announcement/rd-16-13_0.pdf

Въпреки желанието на редакцията за момента обществената поръчка, на основата на която ще се изработват кадастралната карта и кадастралните регистри на 36-те землища, е неоткриваема.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us