Новини

„Зелени“ коридори по проект „Свързани Дунавски паркове“

„Зелени“ коридори за миграция на птици и животни ще бъдат създадени в рамките на проект „Свързани Дунавски паркове“ (DANUBE PARKS CONNECTED), който насърчава екологичната свързаност между защитените зони по протежението на р. Дунав. Той е подкрепен от Дунавската стратегия, тъй като опазването на околната среда е един от четирите й опорни стълба.

В момента по пътя на животинските видове има много препятствия като язовирни стени, кабели и електрически стълбове, урбанизирани територии, и това пречи за свободното им мигриране по вода, въздух и суша. По проекта предстои, с помощта на сателит, да се изготви карта на крайречните гори, което ще бъде направено за първи път по поречието на цялата река. Специално внимание се обръща и на дивите острови по Дунав. Като място на ценни местообитания, те ще бъдат обстойно описани и категоризирани според степента на човешка намеса.

Опазването на околната среда, като важен аспект на сътрудничество между дунавските държави, е основен акцент и в два успешно приключили проекта, в които си партнират 8 дунавски страни – „ДУНАВСКИ ПАРКОВЕ“ и „ДУНАВСКИ ПАРКОВЕ 2.0“. По тях обект на защита са черната топола и морският орел.

В рамките на Българското председателство на Дунавската стратегия, което продължава до октомври т.г., страната ни ще е домакин на Седмия й годишен форум. Той ще се проведе на 18 и 19 октомври в София. Във фокуса на събитието ще бъде туризмът, като двигател за икономически растеж и териториално сближаване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us