Новини

Земята сега е два пъти по-прашна през последното столетие


Количеството на прах в земната атмосфера се е удвоило през предишния век.

Голямо увеличение на праха влияе върху климата и екологията по целия свят, заяви Натали Махоуалд, професор по земни и атмосферни науки, която използва за изследването си наличните данни и компютърно моделиране, за да установи колко пустинен прах е имало в атмосферата през 20-и век. Тя е първата, която проследява колебанията на естествените аерозоли по земното кълбо за един век.

Пустинният прах и климатът са в пряка и непряка връзка чрез редица системи. Прахът ограничава количеството на слънчевите лъчи, достигащи до Земята. Това може да прикрие затоплящия ефект от парниковите газове в атмосферата, но също влияе върху облаците и валежите, може да предизвика суши, а те да доведат до пресъхване на големи райони и още повече прах. Прахът е и основен източник на желязо. Това е много важно за планктона и други организми, които извличат въглерода от атмосферата.

Колебанията на съдържащия се прах в атмосферата са измерени с данни от дълбочинни сондажи в ледовете, от езерни седименти и корали. Всяка проба е свързана с вероятния източник и така е изчислен темпът на депозиране на праха с времето.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us