Всичко за геодезията

Още 14,5 млн. лв. за енергийна ефективност

Сряда, 02 Октомври 2019
28 български общини ще имат достъп до 14,5 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради. Средствата се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез Оперативна програма "Региони в растеж" (2014-2020 г.) по мярката "Енергийна ефективност в периферните райони-3". Насоки за кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са публикувани за обществено обсъждане, заедно с проекти на…

Повече отговорност по ЗУТ

Неделя, 29 Септември 2019
Да се разшири кръгът на участниците в строителството, носещи административно-наказателна отговорност за нарушения на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Това е едно от предложенията в публикувания за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на закона. Предвижда се на такава да подлежат и проектантите, лицата, упражняващи технически надзор по част „Конструктивна“, и консултантите – физически или юридически лица.…

Лимитирана картичка Признателна България

Неделя, 29 Септември 2019
Мемориална пощенска картичка от поредицата „Признателна България“ бе издадена в лимитиран тираж от Геопан-Бургас. Тя ознаменува освещаването на  28 септември 2019 г. на трета черква-параклис - на името на „Св. Дух“, покровител на село Василовци, община Брусарци, Северна България. Мемориалната пощенска картичка е създадена по изображение от Рилския манастир, изписано от Димитър и Симеон Молерови от големия зографски род Молерите от Банско.  Инициативата припомня стара…

Одобрени КККР за неурбанизирани територии

Неделя, 29 Септември 2019
Версия за печат В ДВ, бр. 76 от 27.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-646 от 11.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла вода, община Малко Търново, област Бургас; Заповед № РД-18-647 от 11.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Младежко, община…

Обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР

Сряда, 25 Септември 2019
В ДВ бр. 71 от 10.09.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва: на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия на с. Червенци, община Вълчи дол, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по…

Картография на Странджа през вековете

Събота, 21 Септември 2019
Петър Мутафчиев – потомък на Шапкаревия род от Охрид и един от учредителите на Българското сдружение на родовете от Македония (БСРМ), подкрепи възстановяването на експозицията „Картографският образ на Странджанския край през вековете“, съобщават от ГЕОПАН. Създаването на тази забележителна колекция с ценни от историческо гледище изображения на Македония, Тракия и Странджа през вековете е резултат от усилия, положени още през 1981 година под ръководството на проф. Александър Фол (тогава…

Среща на геодезисти в Пловдив по време на панаира (програма)

Събота, 21 Септември 2019
Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС), Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Регионалната организация на НТС съместно с Дома на науката и техниката - гр.Пловдив, канят всички заинтересовани да посетят геодезическата среща, която съпътства Международния технически панаир, на 27 септември 2019 г. в Дома на науката и техниката в Пловдив, ул. „Гладстон” № 1, зала № 1. Началото е в 10:00 ч при следния…

Последни дни преди края на конкурсите за нощ на учените + програма за събитията в МГУ

Сряда, 18 Септември 2019
На 27 септември България се включва с по-богата програма от всякога преди в Европейската нощ на учените, заедно със стотици градове от цяла Европа. Програмата тази година обхваща повече от 150 събития, които ще се проведат на над 50 места в цялата страна – 13 селища, на борда на теснолинейката, на кораб и дори миниподводница.До 20 септември четирите конкурса по проекта са отворени за последни…

Промените в ЗУТ по отношение на местоположението на регулационната линия

Вторник, 17 Септември 2019
Петя Цурева е завършила юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" през 2016 г. Получава допълнителна квалификация по "Европейска интеграция и дипломация", с темата: "Налагане на имуществена санкция на държава членка за неизпълнение на правото на ЕС".  От 2017 г. работи като юрисконсулт в "ГИС-София" ЕООД. С измененията и допълненията на Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 44 от 4-ти…
Страница 8 от 294

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.