Geomedia Magazine

Geomedia Magazine

Европа залага на шест приоритета за развитие на регионите и намаляване на дисбалансите в тях в следващите десет години. Те са разписани в Териториалния дневен ред 2030 „Бъдеще за всички места“, който бе приет днес по време на онлайн среща на министрите, отговорни за политиката за териториално сближаване в страните - членки на ЕС, организирана от Германското председателство на Съвета на Съюза. 

В срещата на високо ниво България бе представена от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Териториалният дневен ред 2030 е основополагащ стратегически документ за провеждането на регионална политика в ЕС  и насърчаващ териториалното сближаване в Европа. С него се подчертава важността на стратегическото пространствено планиране и се цели укрепване на териториалното измерение на секторните политики на всички нива на управление, устойчивото бъдеще за всички населени места и постигането на Целите за устойчиво развитие в Европа.

Балансирано териториално развитие, функционални райони с по-малко неравенства, интеграция и сътрудничество извън административно-териториалните и националните граници, здравословна среда, кръгова икономика и устойчива цифрова и физическа свързаност са шестте приоритета, заложени в документа. Те са ориентирани към специфичните територии, към които следва да бъдат прилагани мерките на държавите за комплексно решаване на предизвикателствата пред тях.

„България изцяло подкрепя Териториалния дневен ред 2030, като важна стъпка в справянето с предизвикателствата на устойчивото териториално развитие. Заложените в документа принципи също ще допринесат за изпълнението на настоящата реформа в регионалната политика в България“, заяви по време на срещата заместник-министър Деница Николова.  Тя допълни, че документът дава специален фокус и мерки към функционалните зони, изпълнението на интегрирани проекти и взаимодействие на заинтересованите страни в партньорства за постигането на целите. Така например се извежда направление, ориентирано към осъществяване на мерки над административните граници на населените места, като така фокусът ще бъде поставен върху специфичните предизвикателства и нужди на функционални зони с подобни географски характеристики и ресурси - като планинска, морска, Дунавска, зони с по-слабо развити територии и др.

Заместник-регионалният министър обърна внимание, че основната цел на българското правителството в политиката за регионално развитие е да създаде жизненоважни, силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между- и вътрешно-регионалните различия. За тази цел се  залага  засилване на многостепенното управление, на базирания на мястото подход, на териториалните въздействия и съгласуваност на координирани секторни политики, на сътрудничеството между територии на всички нива. В следващият програмен период инвестициите в регионално развитие ще бъдат фокусирани чрез по-индивидуализиран подход, като се вземат предвид постигнатото ниво на развитие заедно с местните потенциали и проблеми, за да се подкрепят както развитите, така и периферните и изоставащи региони, създавайки по-добри връзки между селските и градските райони. Всички мерки ще бъдат заложени в Интегрираните териториални стратегии за развитие на региони от ниво NUTS 2 с цел увеличаване на икономическия потенциал на регионите и използване на местните ресурси“, каза още Николова.

Предстои по плана да  бъдат обявени действия, подкрепящи изпълнението му, свързани с бъдещето на изоставащите региони, секторни политики за пространствените дисбаланси и оценка на териториалните въздействия, значението на малките населени места за териториалното развитие, трансграничните функционални зони, адаптиране към климатичните промени и устойчивостта и др.

България подкрепи Новата Лайпцигска харта „Трансформиращата сила на градовете за общото благо“ и документа за нейното прилагане „Чрез многостепенно управление: Следващи стъпки за Градския дневен ред на ЕС“. Това са основополагащите документи за изпълнение на политиката за развитие и модернизиране на градовете в ЕС в периода след 2020 г. Те бяха приети по време на  среща на министрите, отговарящи за градската политика в страните - членки, организирана от Германското председателство на ЕС.  От българска страна участие взе заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Изпълнението на проекти, съчетаващи интегрирани мерки, партньорство със заинтересовани страни, многостепенно управление и базирани на мястото инвестиции спрямо спецификите на територията са основните стълбове на политиката за развитие на градовете, застъпени в стратегическите документи.

„Хартата ще допринесе за изпълнение на реформата в регионалната политика, която прилагаме в България и съответства на новия модел за изпълнение на проекти в новия програмен период 2021-2027 г., заяви зам.-министър Николова.

Пред участниците в онлайн форума Деница Николова отбеляза още, че за българското правителство един от най-важните приоритети е развитието на полицентрична система от селища в страната чрез специален фокус върху устойчивото градско развитие. То стъпва върху приоритетни теми като справяне със замърсяването на околната среда, качеството на въздуха, подобряване на достъпа до обществени услуги и жилищните условия, намаляване на социалните неравенства, справянето с проблемите на интензивния градски трафик и липсата на подходяща техническа инфраструктура. Част от решението им предвижда налагането на интегриран подход при изпълнението на различни проекти, стъпващ на нуждите, потенциала и възможностите на всеки град.

В новата оперативна програма „Развитие на регионите“ е заложен и приоритет за градско развитие, който да разкрие потенциала на десетте най-големи градовете  като двигатели на растеж, творчество и иновации. Ще се подкрепя и създаването на иновативни мрежи между градовете и функционалните връзки между градските и селските райони.

Четвъртък, 26 Ноември 2020 00:46

Странен монолит откриха в САЩ

peдицa мeдии пyблиĸyвaxa cнимĸитe нa тaйнcтвeн мoнoлит, ĸoйтo ce издигa oт зeмятa в бeзлюднo мяcтo в югoизтoчнaтa чacт нa щaтa Ютa. Toвa e oтдaлeчeно oт цивилизaциятa мяcтo, в ĸoeтo нa пpaĸтиĸa нямa xopa.
Moнoлитът бe oтĸpит oт cлyжитeли нa мecтнaтa aгeнция зa oбщecтвeнa бeзoпacнocт пo вpeмe нa пoлeти c xeлиĸoптep в тoзи peгиoн, ĸoитo ca извъpшвaли пpocлeдявaнeтo нa пoпyлaциятa нa няĸoи oт мecтнитe диви живoтни. Ho мecтнитe влacти и пилoтитe peшиxa дa нe cъoбщaвaт ĸoopдинaтитe нa мeтaлния oбeлиcĸ. Heщo пoвeчe, cлyжитeл oт вpъзĸи c oбщecтвeнocттa нa Ютa зaяви пpeд мeдиитe, чe нямa дa cъoбщaвa тeзи ĸoopдинaти и пoдчepтa, чe мяcтoтo e oтдaлeчeнo и твъpдe нeгocтoпpиeмнo. Toй ĸaзa чe e нaпълнo cepиoзeн и пoмoли ниĸoй дa нe пoceщaвa миcтepиoзния мoнoлит.
Πoтpeбитeл нa Rеddіt извъpши coбcтвeнo paзcлeдвaнe и пoдpoбнo изyчи Gооglе Марѕ. Toй нaмepи тoзи мoнoлит и eднoвpeмeннo c тoвa cъoбщи, чe тoй ce нaмиpa нa тoвa мяcтo oт 2016 гoдинa. Πpeз 2015 гoдинa мoнoлитът нe ce виждa нa caтeлитнитe cнимĸи.
Зa дa нaмepим мяcтoтo, Rеddіt пoтpeбитeлят Tим Cлeйн (Тіm Ѕlаnе) e изпoлзвaл нaвицитe пpидoбити в игpaтa GеоGuеѕѕеr. B тaзи игpa нa гeймъpитe ce пpeдлaгa дa нaмepят дaдeнo мяcтo в Gооglе МарѕиИзпoлзвaйĸи дeдyĸтивни и дpyги пoxвaти. Иcтинcĸитe ĸoopдинaти нa мoнoлитa тaĸa и нe бяxa пyблиĸyвaни, нo изглeждa, чe вeчe ca нaмepeни.

 

Четвъртък, 26 Ноември 2020 00:45

УАСГ търси асистенти

Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 2 (две) места, за нуждите на катедра „Строителна механика“ при Строителен факултет, със срок за подаване на документите  до 20.01.2021г. (вкл.)

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54

Човешкият мозък и Вселената са двете най-сложни природни системи. Астрофизикът Франко Ваца от Университета в Болоня и Алберто Фелети, неврохирург от Университета във Верона, разкриват, че въпреки огромната разлика в мащаба – повече от 27 пъти – физическите процеси, водещи до структурирането на материята в тези системи, действат по същите закони. В резултат се формират структури със същите нива на сложност и самоорганизация.

Човешкият мозък функционира благодарение на наличието на обширна невронна мрежа от около 69 милиарда неврони. Наблюдаемата Вселена от своя страна се състои от поне 100 милиарда галактики. Невроните и галактиките, подредени под формата на дълги нишки и възли, съставляват само около 30% от масата на системите, а 70% са пасивни компоненти – вода в мозъка и тъмна енергия в наблюдаваната Вселена. Въз основа на приликите изследователите са съставили сравнителен модел на колебанията на материята в двете системи и са изучили техните структурни, морфологични и мрежови свойства.

“Изчислихме спектралната плътност на двете системи. Този метод често се използва в космологията за изследване на пространственото разпределение на галактиките”, каза Франко Ваца в прессъобщение от Университета в Болоня. “Нашият анализ показа, че разпределението на колебанията в невронната мрежа на малкия мозък в мащаб от един микрометър до 0,1 милиметра следва същата прогресия като разпределението на материята в космическата мрежа, но, разбира се, в по-голям мащаб – от 5 до 500 милиона светлинни години.”

Учените също така оценили параметрите, които характеризират както невронната мрежа, така и космическата мрежа – средният брой връзки на всеки възел и тенденцията за множество връзки да се групират в централните възли в мрежата – и отново открили неочаквано високи нива на сходство.

„Вероятно взаимовръзките в тези мрежи се развиват по сходни физически принципи, въпреки поразителната и очевидна разлика между физическите сили, които регулират разпределението на галактиките и невроните“, обяснява Алберто Фелети. „Изненадващата степен на сходство, която демонстрира нашият анализ, предполага, че самоорганизацията на двете сложни системи вероятно се формира в съответствие с едни и същи принципи на мрежовата динамика“, пишат авторите на статията.

Учените се надяват, че предложеният от тях метод ще намери приложение както в космологията, така и в неврохирургията и ще помогне да се разбере по-добре посоката на динамиката, лежаща в основата на временната еволюция на мозъка и Вселената.

През следващата година МРРБ ще получи над 400 млн. лв. повече за изграждане на нови пътни отсечки, за преодоляване на проблемите със свлачищата по републиканската пътна мрежа като 110 млн. лв. от тях са за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в предаването „Офанзива“ на Канал 3. И добави, че пътната безопасност е елемент от ремонта на всяка пътна отсечка и от строежа на километър магистрала. При ремонта се подменят мантинели, знаци, полага се хоризонтална маркировка. Само през тази година са възложени приблизително 1744 км маркировка, 1421 км мантинели и около 15 800 пътни знака, каза Аврамова, опровергавайки твърденията, че не се отделят средства за пътна безопасност. Всички пътища, които пускаме в движение след ремонт, са с подобрена безопасност и изцяло нова маркировка и мантинели, коментира Аврамова.
Работи се усилено по АМ „Хемус“, която трябва да бъде завършена през 2024 г. Въпреки пандемията, строителният бранш и заетите в държавната администрация не са спирали работа. Работи се също по вертикалната връзка Видин – Ботевград, по АМ „Европа”. Работим не само за магистралите, в ремонт са 986 км републикански пътища.
Най-много средства в стълба „Зелена България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост са за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за еднофамилни жилищни сгради, за публични и промишлени сгради и за улично осветление. В подмяната на уличното осветление може да се включат видеонаблюдение и други средства, които общините преценят.
При многофамилните сгради работата ще започне с тези, които са направили усилие и вече са сформирали сдружение на собствениците и техните документи чакат финансиране от Българска банка за развитие и Оперативна програма „Региони в растеж“. Те няма да бъдат автоматично пренесени. Ще има методика за приоритизиране, така че да се обърне внимание първо на тези, които имат най-много нужда от мерки за енергийна ефективност и в същото време ще се направи разпределение на ресурса по общини, според необходимостта, така че да не се получи концентрация на средства, обясни министърът. Няма да има съфинансиране от собствениците. Мерките за енергийна ефективност ще включват не само топлоизолация и подмяна на дограма, а също и монтаж на съоръжения за възобновяема енергия. Търсим ефекта на спестяване на средства на гражданите, които живеят в тези сгради, и в същото време икономическия ефект от повече работни места, повече работа в строителния бранш, каза Петя Аврамова.
Призивите за оттегляне на Закона за ВиК не са коректни. Той не е внесен никъде. Публикуван е за обществено обсъждане и сега е моментът всички заинтересовани да дадат становища, каза още министърът.
В отговор на въпрос за предвиждана национализация на общинската ВиК инфраструктура министърът коментира, че това е политическо говорене. Никъде в законопроекта не е посочено това, а напротив - изрично е посочено, че инфраструктурата във ВиК сектора запазва публичния си характер и тя е общинска и държавна, обясни тя.
Единственото, което се променя и което 11 от 265 общини не възприемат, е да има един оператор на една обособена територия. Търсим иконимии от мащаба и аз предлагам тези 11 общини да преосмислят своето виждане, защото водата не е на една или на две общини, а е на всички български граждани и тя трябва да бъде ползвана солидарно и солидарно да се заплаща нейната цена. Не може тези, които живеят до извора да плащат по-малко, а тези, които живеят по-далеч да плащат повече, посочи Аврамова.
В проекта е предложено да има една постоянна такса във формирането на цената на водата. Сега се плаща за доставка на вода, за пречистване. Тази постоянна такса е за постоянните разходи на ВиК оператора, които се правят, за да може във всеки един момент при пускане на чешмата в нея да има вода. Предложението е с цел да има повече средства за ремонт и подмяна на амортизирани водопроводи, каза още министърът. В отговор на въпрос дали това няма да оскъпи цената, тя обясни, че това не е приставка към нея, а е вътре в стойността на водата.
Министърът коментира още, че в законопроекта се запазва социалната поносимост на цената на водата. В него е залегнало и  предоставяне на водни помощи. Размерът им се предвижда да се определи с наредба.
 

По повод на 80 годишнината от Освобождението на Южна Добруджа, българският родолюбец и известен хирург онколог проф. Иван Гаврилов подкрепи преиздаването на колекционна серия от т.нар. Народописна карта на нова ромънска Добруджа. Това съобщиха от Геопан. Картата е съставена от акад. Стоян Романски през трудната за България 1915г. и показва обективната демографска картина в тази част от България преди попадането й под румънска администрация. Картата – с точните си данни,е надеждна статистическа основа за демографскатакартина в Добруджа, в момента от който тръгва румънската колонизация.

Регионалната библиотека „Дора Габе”, с която издателят на картата - Международния търговски и културен център – Геопан, има дългогодишно сътрудничество, обогати своите фондове с един от редките екземпляри на картата.

Новата придобивка на Добричката библиотека припомня картографската експозиция показана преди години (2006) под името ДОБРУДЖА В СТАРИ КАРТИ И ГРАВЮРИ" (II - XIXвек).

Началната идея бе да се съберат всички ценни изображения от европейските архиви, показващи физикогеографския район на Добруджа през вековете, а в наши дни - да се издаде съвременна европейска туристическа карта на района, който става все по-атрактивен след приемането на двете приятелски страни в Европейския съюз.

125,2 млн. лева се предвижда да бъдат насочени към сгради за спорт и култура по интегрираната програма за енергийна ефективност, която е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Те ще бъдат включени в нея като специфични обекти. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на онлайн консултация с юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на енергийната ефективност.

Тези обекти попадат в обхвата на публичните административни сгради, които се предвижда да бъдат финансирани по програмата. В компонента се включват също общинските и всички ведомствени сгради на централната администрация на територията на страната.

Над 417,5 млн. лв. е индикативният бюджет за повишаване на енергийната ефективност за публичните сгради от общо 3 млрд. лв., предвидени за такива мерки в стълба „Зелена България“ на Националния план. 70% от него или над 292 млн. лв. са за административни здания на централната и местната администрация. Част от публичните сгради ще бъдат финансирани по линия на определените бюджети на секторните ведомства. Такива са обекти от здравната, образователната и социалната инфраструктура.

При изпълнението на проектите допустими за финансиране ще са обследването за енергийна ефективност, съставяне на технически паспорт на сградата, разработване на инвестиционен проект и строителният и авторският надзор. При строително-монтажните работи за повишаване на енергийната ефективност ще се финансира също внедряване на възобновяеми енергийни източници, включително енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас А с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.

Съблюдавали сме принципите и механизмите за изпълнение на регионалната политика. Основен акцент е да търсим балансираното разпределение на средствата на територията на страната, така че да се постигне сближаване и извеждане на различни икономически потенциали в следствие на мерките, предвидени в хода на изпълнение на мащабната програма за енергийна ефективност, коментира заместник-министър Николова.

Мила Ст. Пейкова, културолог

Преди няколко години в навечерието на новогодишните празници Българската картографска асоциация (БКА) официално съобщи, че е издала първия сертификат за качество на картографски продукт, създаден в България след приемането на страната в Европейския съюз. 

Сертифицираното издание №1 е Туристическа карта на Странджа планина – район разположен между България и Турция, известен с богатото си природно и културно наследство. Тук са разположени големите защитени територии на двете съседни страни и най-старите дъбови гори. Оттук тръгва и древното нестинарство – мистична игра върху жарава, обявено за световно нематериално културно наследство от ЮНЕСКО. Картата на Странджа бе последвана от карта на Община Созопол (древната Аполония), както и от българо-турската карта „Странджа - Йълдъз - планината без пожари“ и иновацията „Релефна карта на България”.

Пионерното картографско решение на „Туристическа карта на Странджа“ бе  осъществено от две реномирани български дружества КартГео – Троян и ГЕОПАН – Бургас и е резултат от дългогодишна работа на труден терен. Обхваната е значителна част от територията на Източна Тракия и Западното Черноморско крайбрежие. Изданието стана събитие за туристическата общественост на двете страни и прокара своеобразен „картографски мост“ между тях. Картата се радва на заслужено внимание и от многобройните европейски приятели и почитатели на  магията на Странджа.

Създателите й, поощрени от интереса към „планината между две морета”, продължават своята мисия. На дневен ред е картата „Странджа – Петрова нива” за предстоящия сезон`2021. Тематично тя е свързана с физико-географското единство на Македония и Тракия и тяхното население,като очертава във времето забележителната роля на една  историческа местност каквато е Петрова нива. Заслужава да се отбележи, че Странджа – планината, която лежи между тракийския Босфор и протока Форос край Бургас, е от малкото райони на Балканите, къдетодревност и съвремие се сплитат по неповторим начин. Древното изкуство на географските карти ни помага да го усетим и разчетем.

Страница 1 от 409

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.