Geomedia Magazine

Geomedia Magazine

„Безопасността на пътя не е едностранен процес, а отговорност на всички участници в движението, както и на стопаните на пътя, на проектантите и на строителите. Тази отговорност трябва да бъде осъзната от всички и пътната безопасност трябва да бъде категоричен ангажимент и обща кауза на всички институции и цялото общество.“

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, който участва в шестата годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфраструктура“.

„Когато говорим за пътна безопасност, неминуемо се фокусираме върху пътно-транспортните произшествия, а тук статистиката е красноречива. По данни на МВР, от началото на годината до 31-ви юли в страната са станали 3032 тежки пътнотранспортни произшествия, 97% от тях са поради нарушения на водачите на превозните средства и само две от катастрофите, поради пътни условия“, каза на форума Йовев.

Според него е необходимо да се обърне сериозно внимание на поведението на водачите на МПС, на базовата им подготовка и мерките за тяхната квалификация и преквалификация.

Валентин Йовев беше категоричен, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и неговите структури, начело с АПИ, продължават да полагат истински усилия за подобряване състоянието на пътищата.

От началото на мандата на това правителство досега са построени над 80 км нови пътища и съоръжения от републиканската пътна мрежа, строят се още стотици километри. Работи се по завършването на автомагистралите „Хемус“, „Европа“, „Струма“, по скоростния път Видин – Ботевград, подготвя се изграждането на магистралата Русе – Велико Търново. Полагат се усилия и за рехабилитацията и реконструкцията на републиканските пътища, като за това време са ремонтирани почти 1443 км от републиканската пътна мрежа. Тази година се рехабилитират още близо 570 км, а 193 км се проектират по договори за инженеринг – проектиране и строителство.

„Не на последно място работим по непрекъснатото подобряване на нормативната база за строителство и поддръжка на пътната инфраструктура“, допълни още инж. Йовев и припомни увеличаването на гаранционните срокове за строителство на републикански пътища, както и на изискванията при проектирането им. Засилен е и контролът върху надзорните фирми с измененията в Закона за устройство на територията.

„Върху пътната безопасност влияят редица фактори като самосъзнанието на водачите и тяхното обучение, както и пътната инфраструктура“, каза по време на форума инж. Иван Досев – член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“. „Голяма част от ремонтите, които се правят по пътищата, било то цялостни или частични, са в името на подобряване на пътната безопасност и комфорта на пътуващите“, подчерта Досев.

Пред участниците във форума той представи инфраструктурните обекти, които в момента АПИ изпълнява в страната и съобщи, че само за тази година по републиканските пътища са поставени ограничителни системи за близо 36,5 млн. лв., пътни знаци за почти 3,9 млн. лв. и е положена пътна маркировка за над 1 млн. лв.

Петък, 18 Септември 2020 10:48

АГКК стана на 20 години

Агенцията по кадастъра (сега Агенцията по геодезия, картография и кадастър) е създадена с приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър през 2000 г. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията и на териториалните ѝ структури са определени с Устройствения правилник на Агенцията по кадастъра от 2000 г., приет с ПМС № 169 от 14.08.2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър благодари, на научната общност от УАСГ, БАН – НИГГГ, МГУ, Шуменски университет и на неправителствените организации в сектора, както и на всички свои партньори за подкрепата, ползотворното сътрудничество и увереността, която ни вдъхват, че ще продължим заедно по пътя към изграждане на един по-добър свят.

В годините Агенцията по геодезия, картография и кадастър се изгради като модерна администрация със значима роля за стопанския живот. Пътят ѝ е свързан с развитието на фундаментални науки като геодезията и картографията. Тази неотделима връзка проследява юбилейната книга „Геодезията, картографията и кадастърът в България. Път през годините“, чийто дигитален вариант се презентира тук.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър изказва благодарност на автора и всички допринесли за реализацията на този труд. 

Ви

 

България има убедителна преднина в гласуването за най-голям природозащитен успех за наградата на Европейската комисия "Натура 2000". Към момента над 8000 души са дали своя вот за установената законодателна защита на 10% от горите в "Натура 2000" като стари гори с ограничена човешка намеса, а гласуването продължава до 22 септември.

Общо 27 природозащитни успеха от държави-членки са избрани от Европейската комисия като финалисти в състезанието за наградата на гражданите "Натура 2000". Само преди четири дни (в петък) българската инициатива за защита на старите гори беше на трето място с едва 2200, като в надпреварата с 4500 гласа водеше проект за възстановяване на редки тревни хабитати в Италия.

 Проектът, с който участва България, е на организацията, в която работеше и Боян Петров.

ГЛАСУВАЙТЕ ТУК

Четвъртък, 17 Септември 2020 09:47

Правим велоалея по Дунава

Велоалея по поречието на река Дунав, част от маршрута Euro Velo 6, пълно предпроектно проучване за изграждане на нови мостове и транспортни връзки между България и Румъния и финансова помощ за малкия и среден бизнес в граничните области на двете държави. Това са трите стратегически направления, които ще бъдат предложени за финансиране от европейската програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България в следващия програмен период 2021-2027 година.

Параметри на програмата бяха обсъдени на оналйн заседание на Съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране, в която участваха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, експерти от Министерството на благоустройството, развитието и администрацията на Румъния, представители на Главна дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия и др.

Бъдещата програмата, чийто проект се очаква да бъде представен до средата на следващата година, се предвижда да бъде ориентирана към две цели: „Европа по-близо до хората“ и „По-свързана Европа”. В допълнение се предвижда ясен фокус към директна подкрепа на малките и средни предприятия, доколкото те са най-уязвими от въздействията на кризи. Подкрепя се и ефект на допълняемост и съвместяване на ресурсите с националните оперативни програми.

Стратегическата ориентация на програмата обхваща изпълнение на два ключови за страната ни проекта, които да допринесат за свързаността, мобилността, развитието на туризма по поречието на р. Дунав и създаването на предпоставки за допълващо икономическо развитие.

Приоритетни за България са изготвянето на цялостно предпроектно проучване за поречието на река Дунав, което да идентифицира и обоснове изграждането на нови или разширяването на съществуващи мостови съоръжения, състоянието и потенциала на речните пристанища. С изготвянето му ще се идентифицират най-подходящите места и ще се даде приоритет на конкретните точки на бъдещите транспортни съоръжения, които да осигурят солидна основа за привличане на стратегически инвеститори и финансиране от различни европейски и национални източници. Ключов е и проектът за изграждане на веломаршрут по поречието на Дунав. Той ще свърже всички населени места в пограничния район на Северна България, а освен това ще даде връзка с клонове и към други населени места в страна.

Бъдещата програмата ще дава възможност за финансиране и на проекти за развитие на местната бизнес среда, социалното включване, туризъм, опазване на природното и културното наследство и др., които следва да съблюдават принципите на партньорство, интегрирани мерки и ясни икономически ефекти за териториите на Северна България, включени в програмата.

Зам.-министър Николова отбеляза, че в новия програмен период се набляга на промяната в стратегическата ориентация на програмата с цел прилагане на засилен териториален подход, основан на потенциала и специфичните нужди на граничните региони. Според нея по този начин ще бъдат обхванати по-големи целеви групи, а ефектът от европейските инвестиции ще е по-видим.

Интерактивна карта показва как се е променяла Земята през годините.

Земята се е променила драматично в последните 4 543 милиарда години. Сега можете да видите сами как се е променил и градът ви в последните 750 години при преместването на тектонските плочи и покачването и потъването под океана на земни маси.

Понеделник, 14 Септември 2020 08:48

Мозъците на хората на МКС се променят

Голям екип от невроучени от няколко водещи европейски университета откри, че при дългите мисии на Международната космическа станция (МКС), мозъците на астронавтите временно се реорганизират, но за щастие това не оставя трайна щета. Тези изменения трябва да бъдат проучени по-задълбочено, но са положителен знак за възможността за осъществяване на по-дългосрочни мисии в космоса в бъдеще.
В последните няколко години се провеждат редица изследвания, които показват, че времето, прекарано в условия на микрогравитация, може да предизвика различни биомедицински промени, включително влошаване на зрението, намалена костна плътност и подуване на мозъка.
В новото изследване учените анализират стотици изображения от сканиране на мозъците на 11 мъже космонавти, които разкриват, че всъщност мозъците им се преместват в различно място в черепа от нормалното и около очите се натрупва течност, която е и причината за влошеното зрение.
За щастие изследователите откриват и че тези промени се връщат към нормалното около седем месеца след завръщането на Земята. Така че дори и още да не знаем какъв ефект върху човешкото тяло би имало пътуване в открития космос, докато не се осъществи такова, учените поне са сигурни, че измененията, причинени от настоящите условия на престой в космоса, са обратими.

Понеделник, 14 Септември 2020 07:58

Сателитите на Мъск пречат на астрономите

Масивните съзвездия на сателитите Starlink, изстреляни в ниска околоземна орбита от компанията на Илън Мъск SpaceX продължават да затрудняват изследванията на астрономите по света.
Скоро след като SpaceX започнаха да изстрелват сателитите, астрономите разбират, че повърхността им е толкова отразяваща, че блокират възможността на обсерваториите да изучават космоса. От SpaceX отговарят на недоволството създавайки по-малко отразяващи сателити за следващите изстрелвания, наречени DarkSats. Но според публикация в Scientific American, подобрените сателити все още са твърде ярки и продължават да пречат на изследванията.
Скорошните наблюдения на новите DarkSats показват, че те са само на половина по-ярки от оригиналните сателити. Това е напредък, но те все още причиняват сериозни смущения за астрономите, чиито наблюдения са блокирани от ивици светлина, когато сателитите минават над уредите.
Според Мередит Роулс от Университета на Вашингтон, проблемът е, че ако SpaceX продължи по този начин без да решава проблема, други компании ще решат да изпращат собствени системи от сателити, без да се вземат предвид нуждите на астрономите.

172 детски градини, училища и университети, в които се обучават 84 837 деца, ученици и студенти, са модернизирани досега с безвъзмездна финансова помощ по управляваната от регионалното министерство Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Това става ясно от писмен отговор до народен представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

По ОПРР 2014-2020 се предвижда да бъдат обновени общо 449 обекта на образователната инфраструктура – 307 училища, 124 детски градини, 13 висши училища и 5 обединени детски комплекса в 81 града. В тях ще бъдат вложени 610,8 млн. лв. От обновената в резултат на инвестицията материална база ще бъдат облагодетелствани 251 910 ученици.

От реновираните до момента 172 сгради, 47 са училища и 35 са детски градини. Те са в 39-те големи общини в страната и са финансирани по първата приоритетна ос на програмата - „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. В тях се обучават общо 45 630 деца. По останалите приоритетни оси са финансирани строителните дейности, с които са подобрени условията за грижа за деца или образование на 39 207 студенти, ученици и деца в 9 университета, 63 училища и 18 детски градини, посочва още регионалният министър.

160 учебни заведения са с ново оборудване след инвестиции по програмата.

Така Природо-математическата гимназия "Васил Левски" в Смолян, Средно училище "Васил Левски" в Карлово и Професионалната гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград вече имат многофункционални спортни зали, като новият физкултурен салон в Карлово има тенис корт на покрива.

Съществуваща сграда на Дома за деца лишени от родителски грижи „Ал. Г. Коджакафалията“ е преустроена в иновативно училище. Създадена е съвременна база за провеждане на по-качествено образование, която подпомага процеса на навлизане на информационните и комуникационните технологии в училищата. Доставени и инсталирани са 25 преносими компютъра, по 24 интерактивни дъски и мултимедийни проектори, 26 компютъра и монитори, слушалки и микрофони, софтуер за текстообработка, електронни таблици и презентации, цветни мултифункционални устройства. На база внедреното оборудване, е обособен кабинет по роботика, който е уникален за образователната инфраструктура в Югоизточен район.

В резултат на изпълнение на проект с финансиране от ОПРР Основно училище „Христо Ботев“ в Търговище разполага с преносима класна стая - 30 таблета, 1 учителски лаптоп и софтуер за управление на преносимата класна стая, екран с технология 3D, принтер с технология на печат 3D, интерактивни бели дъски. За нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух" в гр. Исперих е доставен трактор.

В 39-те големи общини по проекти за повишаване на енергийната ефективност вече са обновени 20 обществени сгради, се посочва още в отговора на министъра. Това са сгради на държавна и общинска администрация, 7 районни полицейски управления и 25 районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и 75 жилищни сгради. Като резултат годишното потребление на първична енергия от обществените сгради трябва да бъде понижено с близо 12 млн. kWh/година, а преминалите в по-горен клас на енергопотребление домакинства са 1154. Изградени са нови или са подобрени над 30 км линии на обществения транспорт. Почти 975 хил. жители на тези общини вече се възползват от облагородени незастроени площи в градските райони или рехабилитирани 93 булеварда, улици и пешеходни зони, 13 площада, 4 надлеза, 24 парка и градини и 8 междублокови пространства и детски площадки. Над 2000 лица ползват рехабилитираните 183 социални жилища в градските райони и модернизираните 2 обекта за социални услуги.

В отговора си Петя Аврамова отчита, че още 505 сгради в страната са с повишена енергийна ефективност в резултат от инвестиции по други приоритетни оси на ОПРР. От тях 330 са жилищни, обитавани от над 4020 домакинства. Очакваното понижаване на годишното потребление на първична електроенергия от обществените сгради е близо 52 млн. kWh/година.

Със средства от ОПРР центровете за спешна медицинска помощ в страната вече разполагат със 152 съвременни линейки.

Подкрепени са също 44 обекта на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация, предназначени за грижи за деца или образование на общо над 3034 лица.

По приключилите до края на месец август проекти за реконструкция или модернизация на републиканска пътна инфраструктура по програмата са рехабилитирани над 145 километра пътища.

Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ ще премахва поставени в нарушение преместваеми обекти в националните курорти и на морските плажове.
Регламентът е записан в проект на наредба, която е в изпълнение на Закона за устройство на територията и е публикувана за обществено обсъждане.
Нормативният документ се отнася за обекти, които не са строежи по смисъла на закона. Това са преместваеми увеселителни обекти, за административни, търговски и други обслужващи дейности.
До 2019 година премахването на преместваеми обекти, поставени в нарушение, беше в правомощията на местната власт и ставаше по общия ред на Закона за устройство на територията. След измененията в ЗУТ от 2019 година премахването им е в правомощията на ДНСК.
С новата Наредба се уточняват условията, редът и начинът за доброволно и принудително премахване на преместваемите обекти, както и за вземанията по направените разходи.
Нормативният документ дава конкретни указания за влизането в сила на издадената заповед за премахване на преместваем обект, за изпращането на покана за доброволно изпълнение, както и за извършването на проверка по изпълнението на заповедта със съставяне на констативен протокол. Уточняват се и действията по принудително изпълнение на заповедта, предварителното проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства, осъществяването на достъп до преместваемия обект, сключването на договор с избрания изпълнител, редът за съхранение на изнесеното движимо имущество и за окончателното почистване на терена от отпадъци, получени при изпълнението на заповедта за премахване.
В проекта на наредба е посочен и редът за събиране на извършените разходи по принудително премахване на преместваем обект и за издаване на заповед за незабавно изпълнение.
Проектът на Наредба за  изпълнение на заповеди за премахване на преместваемите обекти по ЗУТ, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК може да бъде намерен на Портала за обществени консултации и на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на туризма и на Дирекцията за национален строителен контрол.
До началото на септември тази година по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са обновени 1902 жилищни блока в страната. Остава да се обновят още 120 сгради на територията на 15 общини. От старта на Програмата исканията за сключване на договори за целево финансиране към „Българска банка за развитие“ АД са 5358, а сключените договори за целево финансиране са 2022.   
За това информира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в писмен отговор на въпрос от народен представител за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.  
Интересът към Програмата е голям, показват данните. Доказателство за това са подадените заявления за финансова помощ - 5723, като одобрените са 5112, става ясно от отговора на министъра.
В него Аврамова подчертава, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по завършване на първия етап от Програмата и разработване на втори етап.  
На следващия етап от Програмата се обмисля собствениците на жилища да имат по-голям контрол върху дейностите по обновяване на сградите, както и ясен ангажимент и отговорност при организацията на процеса, допълва министърът и уточнява, че при по-нататъшна реализация на Програмата ще се цели още преход към ресурсно ефективна, кръгова и нисковъглеродна икономика за разширяване прилагането на финансови инструменти, които ще мобилизират финансиране от частния сектор за инвестиции, както и да има възможност за допълване и взаимодействие между различни източници на финансиране.
МРРБ съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие разработи Дългосрочна стратегия за саниране на сградния фонд в България в съответствие с европейските изисквания. В рамките на Стратегията е изготвена и пътна карта за поетапно обновяване на сградите до 2050 година, като са отчетени специфичните особености в страната и са анализирани слабостите и пречките пред обновителните процеси от предишни и действащи програми и инициативи. В Стратегията са формулирани политики и мерки за тяхното преодоляване, за да могат да бъдат ускорени обновителните процеси, се посочва още в отговора на министър Аврамова.   
В стратегията се предлага създаването на различни програми и механизми, с диференциран интензитет на помощта, обвързан с нивото на обновяване и очакваните енергийни спестявания. Така се цели решаването на различна проблематика и нужда, посочва още министърът. Тя обяснява, че с разработването на различни програми, например отделни за еднофамилни и за многофамилни сгради или свързани с конструктивната устойчивост на сградата, преди въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ще се постигнат по-добри ефекти и резултати.
В отговора на депутатския въпрос Петя Аврамова подчертава, че се работи за приемане и популяризиране на пътна карта за постепенно намаляване на грантовия компонент в сегмента на многофамилните жилищни сгради в съответствие с провежданите социални политики, като се предвижда социално слабите собственици да получават 100% безвъзмездна финансова помощ за тяхното самоучастие при санирането на сградата.
Остава отворена дискусията за самоучастието на собствениците при реализирането на програмата, подчертава министърът и допълва, че предстоят разговори за намиране на балансирано решение по отношение финансирането и успешното приключване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
По поръчка на МРРБ през месец януари тази година беше изготвен анализ на жилищния сграден фонд, съгласно който само 7% от жилищната площ в страната е в съответствие с актуалните нормативни изисквания за енергийна ефективност, информира и подчертава, че към настоящия момент в преобладаващата си част жилищният фонд е енергийно неефективен и за него следва да се разработят мерки и политики за обновяване.

снимка www.pariteni.bg

Страница 1 от 403

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.