Нов раздел на сайта на НАГ показва исторически планове на столицата

На електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община е създаден нов раздел „Градоустройство на София“. Там периодично ще бъдат публикувани нови материали. В момента са достъпни кадастрален план на София от 1879 г. и първия градоустройствен план от същата година. Инициативата по дигитализирането на издателски оригинали на стари кадастрални и подробни устройствени […]

Прочетете още

Contact Us