АГКК с обществена поръчка за 30 коли

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на 30 броя нови, неупотребявани, от една марка и модел автомобили за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“. Общата прогнозна стойност за доставката е 1000000 лв. без ДДС. Автомобилите трябва да са с дизелов […]

Прочетете още

Contact Us