Още промени или не?

Още промени или не?

  • юли 08, 2015

Отново се готвят промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Нови идеи на новите (стари) управляващи. Картата с възстановената собственост (КВС) ще стане кадастрална карта (КК). Управляващите ще отчетат, че примерно 90% от територията на страната ще бъдат покрити с кадастрална карта. Не, че нещо ще се е променило. Просто името КВС ще бъде […]

Прочетете още

Contact Us