Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението Nearmap има за цел да картографира всяко голямо природно бедствие, което влияе върху сградния фонд, инфраструктурата и изобщо хората. Става дума за пожарите, циклоните, бурите, градушките, земетресенията, наводненията и приливните […]

Прочетете още
Защита на дисертационен труд към катедра „Фотограметрия и картография“

На 8.11.2017 г. (сряда) от 17:00 часа в зала 316 на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на докторанта към катедра „Фотограметрия и картография“ инж. Цветелина Пламенова Атанасова, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия. Темата на разработката е „Използване на […]

Прочетете още
Юри Райзман за фотограметрията и ефективната държава: Успешният бизнес изисква гъвкавост

Д-р Юри Райзман е част от екипа на технологичната компания VisionMap от 2008 г. Той е отговорен за технологичната система А3. Райзман е работил като шеф на отдела по фотограметрия и дистанционни изследвания на Израел и като мениджър в ГИС отдела към кадастъра на Израел. С повече от 25 години опит в фотограметрията, въздушна фотография, […]

Прочетете още

Contact Us