Научна коалиция в полза на мира и икономиката

Експерти от американското геоложко дружество, заедно с представители на министерството на мините и петрола на Афганистан и на Целевата група за бизнес и устойчиво развитие (TFBSO) към американското министерство на отбраната създадоха карти на цялата територията на Афганистан, които ще допринесат за мощен тласък на икономическото развитие на страната. Поне в това са убедени участниците […]

Прочетете още

Contact Us