Геодезическата сонда на НАСА прати последна снимка от Марс и замлъкна

Геодезическата сонда на НАСА Mars InSight изпрати последна снимка от Червената планета и замлъкна. Причината е, че захранването на космическата сонда започва да намалява от натрупания от вятъра прах върху слънчевите ѝ панели, което доведе до липса на енергия. НАСА публикува последното съобщение: My power’s really low, so this may be the last image I […]

Прочетете още
Браншовите организации подкрепиха геодезистите срещу създаването на мегаагенцията Агенция по вписвания

Консултативния съвет на браншовите организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството подкрепиха позицията на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) по отношение на създаването на мегаагенция по вписванията, в която да се влее Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В консултативния съвет, състоял се на 8 юни в Камарата на строителите […]

Прочетете още
АГКК: Геодезисти, непреминали курс, не могат да правят кадастър

Геодезисти, които не са преминали обучителен курс, няма да имат право да правят кадастър, обявиха от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В съобщение, поместено на сайта на АГКК, се казва, че: По повод прекратяването на извънредната епидемична обстановка в страната АГКК уведомява, че при внасяне на проекти за изменение на КККР ще се […]

Прочетете още
АГКК стана на 20 години

АГКК стана на 20 години

  • сеп. 18, 2020

Агенцията по кадастъра (сега Агенцията по геодезия, картография и кадастър) е създадена с приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър през 2000 г. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията и на териториалните ѝ структури са определени с Устройствения правилник на Агенцията по кадастъра от 2000 г., приет с ПМС № 169 […]

Прочетете още
Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри

В ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в: гр. Бургас, гр. Поморие, с. Лъка, гр. Каблешково, с. Медово, с. Александрово, с. Козичино, […]

Прочетете още
Агенцията по кадастър в инвентаризация до 10 януари

От 2 до 10 януари Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в териториалните си звена – Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), съобщиха от агенцията. В този период няма да се приемат заявления за предоставяне на услуги само в приемните на агенцията. Гише „Получаване“ във всички Службите по геодезия, картография и […]

Прочетете още
Цялата програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. вече е достъпна онлайн

Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. вече е достъпна онлайн на информационна система за правна информация на Министерски съвет. Документът бе гласуван на заседанието на кабинета на 08 август, заедно с отчета за изпълнение на дейността през 2017 г. През 2018 г. е планирано да бъдат разработени нови […]

Прочетете още
Изпълнителната агенция по горите и Агенцията по геодезия, картография и кадастър обмениха опит на двудневен семинар

Служители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) обмениха опит и добри практики на двудневен семинар, който се проведе на 17 и 18 май 2018 г. в Панагюрище. Сред дискутираните теми бяха дейностите по промяна на предназначението и учредяването на вещи права […]

Прочетете още
АГКК обяви поръчка за надграждане на КАИС и ИИСКИР

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра. Според документацията изпълнителят ще трябва да изпълни четири дейности – анализ на нормативната уредба и описание на работните и бизнес-процесите; надграждане и оптимизиране на КАИС; надграждане и оптимизиране […]

Прочетете още
Прекъсване на връзката до интернет страницата и електронната поща на АГКК

Поради преконфигуриране на мрежата, което е започнало от четвъртък вечерта (06.07.2017 г.), е възможно временно прекъсване на връзката до интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на адрес https://www.cadastre.bg/, до Кадастрално-административната информационната система (https://kais.cadastre.bg/), както и до електронната пощата на АГКК. От ведомството работят за отстраняване на проблема във възможно най-кратък срок.

Прочетете още

Contact Us