АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА АГРОХОЛДИНГ

„Геодетект” ЕООД изработва ГИС за селското стопанство на базата на разработения в Конструкторско бюро (КБ) „Панорама” (Русия) комплекс от геоинформационни системи. В комплекса влизат:  ГИС „Панорама АГРО”, „Панорама АВТО” и „Панорама ЗЕМЕДЕЛИЕ”. Неговото предназначение е решаването на широк спектър от задачи в областта на растениевъдството. Мониторинг на превозните средства, водене на регистър за историята на обработваемите площи, технологично планиране и анализиране […]

Прочетете още

Contact Us