Студентите от Геодезическия факултет на УАСГ ще могат да избират академични наставници

Геодезическият факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) оповести списък с академичните наставници, съгласно приетия наскоро правилник за въвеждането им. Така всеки студент ще има право да избере наставник за целия срок на следването си и да получава от него помощ и подкрепа в процеса на обучение. Студентите ще се наставляват от преподавателите […]

Прочетете още

Contact Us