ФОТОГРАМЕТРИЯТА – ОТ КОРЕНИТЕ ДО КОРОНАТА

Ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски             Целта на тази статия е да припомни на колегите, които проявяват интерес към фотограметрията, пътят на нейното развитие от кроените й до нейната корона. Третирани са циклите на развитие, през които е преминала и свързаните с тези процеси личности, фирми и апаратура. Статията е структурирана в 5 раздела: Корените; […]

Прочетете още

Contact Us