Откриха ангелската частица

Майорановият фермион се държи едновременно като материя и като антиматерия Китайско-американски физици за първи път наблюдаваха майоранов фермион. Това е т. нар. Ангелска частица, която се държи едновременно като материя и като антиматерия. Както е известно в стандартната физика, всяка частица материя има своята противоположност във вид на антиматерия с идентична маса, но с обратен […]

Прочетете още

Contact Us