РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА КАЛИБРАЦИОННИ КОЕФИЦЕНТИ ПРИ ГНСС АНТЕНИ

Гл. ас. д-р инж. Юри Цановски, УАСГ, Геодезически факултет, кат. „Висша геодезия“ e-mail: tzanovski_fgs@uacg.bg инж. Йордан Христев АНОТАЦИЯ В геодезическата практика все по-голямо и значимо место заемат ГНСС определенията за различни приложения. Не бива да се забравя обаче, че ГНСС измерванията, досущ като всички типове геодезически техники са съпроводени неминуемо от грешки и в този […]

Прочетете още

Contact Us