Арх. Здравко Здравков е класиран на първо място в конкурса за главен архитект на София

Комисията, ангажирана с избора на главен архитект на Столична община, публикува окончателното класиране на кандидатите. На първо място с 52.83 точки е класиран арх. Здравко Симеонов Здравков, а на второ остава арх. Влади Иванов Калинов с оценка 52.59. Съгласно процедурата в 7-дневен срок от получаването на протокола на комисията допуснатите кандидати, които не са класирани […]

Прочетете още

Contact Us