УАСГ търси асистенти

УАСГ търси асистенти

  • ное. 26, 2020

Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 2 (две) места, за нуждите на катедра „Строителна механика“ при Строителен факултет, със срок за подаване на документите  до 20.01.2021г. (вкл.) Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата. Документи се […]

Прочетете още
УАСГ търси асистент към катедра „Приложна геодезия“

Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидат за заемане на академична длъжност „асистент”, научна специалност Обща, висша и приложна геодезия към катедра „Приложна геодезия“ при Геодезическия факултет. Кандидатите трябва да подадат документи в срок от 2 месеца от публикуването на обявата (28.11.2018 г.). Повече информация може да се получи на телефони 02/963-52-45/вътр. 449 и […]

Прочетете още
Геодезическият факултет на УАСГ търси трима асистенти

Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академичната длъжност „асистент“ в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за следните научни специалности: – Обща, висша и приложна геодезия – двама, за нуждите на катедра „Геодезия и геоинформатика“ при Геодезически факултет, със срок на подаване на документите 2 (два) месеца; –   Обща, […]

Прочетете още
Свободна позиция за асистент към катедра „Геодезия и геоинформатика“ в УАСГ

Университетът по архитектура, строителство и геодезия търси кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” по научна специалност Обща, висша и приложна геодезия. Позицията е към „Геодезия и геоинформатика“ при Геодезическия факултет. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет № 202, сграда Ректорат до 18 септември. Допълнителна информация на телефони – 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54.

Прочетете още

Contact Us