АГКК с нова банкова сметка

Агенцията по геодезия картография и кадастър получава таксите по Тарифа №14 на нова банкова сметка от 05.01.2015 г. Промяната е следствие от преминаването на АГКК към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Плащания по старите сметки ще се приемат до 26.03.2015г. Ето и самата сметка: IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1104 01 BIC: BNBGBGSD Българска […]

Прочетете още

Contact Us