Общините на работна среща за проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще проведе серия работни срещи за обучение на бенефициентите по програмата. Първата ще се проведе в четвъртък (01.09.2016 г.) в резиденция „Бояна“, Дом 2, зала „Триадица“ от 9 часа. Участници в семинара ще бъдат експерти от 28-те общини, бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна […]

Прочетете още

Contact Us