Зам.-министър Йовев: Инвестиционните проекти и тези за устройствено планиране трябва да са в БГС 2005

Заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев изпрати писмо до председателите на управителните съвети на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното планиране. В него той уведомява двете професионални организации, че инвестиционните проекти и тези за устройствено планиране трябва да са изработени в КС 2005 и да се използва […]

Прочетете още
Кадастралната карта – трансформирана в БГС 2005

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) извърши трансформация на кадастралната карта от Координатна система 1970 г. в БГС2005. Това се случи в следствие на изпълнението на Постановление на Министерския съвет № 153 от 29 юли 2010 г. за въвеждане на Българска геодезическа система 2005 (БГС 2005). Малко напомняне относно историята на БГС 2005. А […]

Прочетете още
ТОЧНОСТ НА ПЛОЩИТЕ НА ЗЕМЛИЩАТА ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ПРИ ТРАНСФОРМИРАНЕ ОТ КООРДИНАТНА СИСТЕМА 1970 В БЪЛГАРСКА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА 2005

П. Павлов1  , Т. Илиева2 Ключови думи: Площи, трансформация на координати, оценка на точността при трансформация между координатни системи Научна област: 02.16.01. Обща, висша и приложна геодезия РЕЗЮМЕ Разглеждат се проблемите за трансформиране на данни от координатна система 1970 година към проекционните системи на Българска геодезическа система 2005 (БГС2005) и отражението им върху площите на […]

Прочетете още
Българска геодезическа система 2005 – история и бъдеще

Инструкцията за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни ще е готова до 10 февруари догодина инж. Виолета Коритарова е директор на дирекция „Геодезия и картография“ в АГКК. Работи в агенцията от 2009 г. Основната задача на дирекцията е да администрира и координира дейностите и процесите в областта на геодезията и картографията, както […]

Прочетете още

Contact Us