УАСГ с нова магистърска програма

За учебната 2022/2023 година, Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с нова магистърска програма за студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър” и/или „магистър“. Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строително информационно моделиране  (СИМ/BIM) Строително-информационното моделиране (Building Information Modelling — BIM) е в центъра на цифровата трансформация на строителния сектор […]

Прочетете още
СЪЗДАВАНЕ НА BUILDING INFORMATION MODEL (BIM) ЧРЕЗ ОБЛАЦИ ОТ ТОЧКИ*

Десислава Георгиева Танушева, УАСГ, desi.tanusheva@gmail.com Ключови думи: лазерно сканиране, облаци от точки, 3D обектно ориентирано моделиране Научна област: геодезия, строителство, управление на инженерни проекти РЕЗЮМЕ В доклада се разглежда технологията за лазерно сканиране на обекти с геодезически сканиращи системи, точността на получените пространствени данни и тяхното практическо приложение в процеса на създаване на Building Information […]

Прочетете още

Contact Us