МРРБ търси идеи по програмата за сътрудничество със Скопие

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира кампания за набиране на проектни идеи, които да се реализират в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия /ИТС/ по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, която ще се изпълнява в периода 2021-2027 г. В следващите 7 години ЕС ще разшири финансирането на проекти, които […]

Прочетете още
Благоевград с подземни контейнери

Благоевград вече има първите подземни контейнери. Те са осем в центъра на града. В тях могат да бъдат изхвърляни само битови отпадъци, но не и изделия от стъкло. Очаква се постепенно те да навлязат в целия град. Този вид контейнери са стандартна практика в цяла Европа. Намаляват неприятната миризма, събират по-голямо количество отпадъци и водят […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в област Благоевград

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за следните землищата в община Разлог, област Благоевград: с. Баня; с. Бачево; с. Годлево; с. Горно Драглище; с. Добърско; с. Долно Драглище. КККР са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по геодезия, […]

Прочетете още
Производство по създаване на КККР за с. Еленово и махала Ревалска

Открива се производство по създаване на КККР за част от землището на с. Еленово извън границите на урбанизираната територия на с. Еленово и махала Ревалска в община Благоевград. До 28.03.2016 г. собствениците на имоти трябва да означат на свои разноски границите на поземлените имоти на територията на района в съответствие с документите за собственост.

Прочетете още
Село Еленово и махала Ревалска с приета КККР от СГКК Благоевград

Службата по геодезия, картография и кадастър Благоевград публикува в бр. 9 на ДВ от 03.02.2015 г. обява, че за територията на с. Еленово и махала Ревалска в землището на с. Еленово има приета кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти. Заинтересованите лица могат да направят своите писмени искания и възражения по тях в Службата […]

Прочетете още
Умно е небето, умни са децата, умен е градът – „Изложба и форум за Югоизточна Европа за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради“        5 – 7 март, 2014 г., София

Темата „Smart Cities“ или така наречените „умни“, „интелигентни“ градове все повече навлиза в реалния бит на съществуването ни. Тя се превръща от една може би леко илюзорна и абстрактна идея до преди години, в реално и обозримо бъдеще и в активно развиващо се настояще за всички нас. Към темата ни връщат, освен новопоявилите се разисквания […]

Прочетете още

Contact Us