Приет кадастър в област Монтана

Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, с. Боровци и с. Замфирово, община Берковица, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок […]

Прочетете още

Contact Us