Промяна в Ботевград – вече има кадастър

Кадастрална карта за всички населени места на територията на Община Ботевград влезе в сила. Става дума за извън урбанизираната територия – поземления и горския фонд. Това означава, че всичките скици, които се заявяваха и издаваха от общинските служби по земеделие, или така наречените „Поземлени комисии“, вече ще се издават от Агенцията по геодезия, картография и […]

Прочетете още

Contact Us