МУЛТИСЕНЗОРНО ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЩЕРИ

Таня Славова, Атанас Русев В основата на силния изследователски интерес към локализирането на кухини, зародил се преди повече от половин век и с непрекъснато нарастваща популярност, стоят проблеми от най-различно естество. Основните направления, за които решаването на тази задача е от особена важност, са свързани с водоснабдяване, инженерните приложения (земни пропадания, течове на резервоари и […]

Прочетете още
Българската картографска асоциация се представи в Бразилия

Българската картографска асоциация (БКА) подготви национален доклад за дейностите по картография в България за периода 2011-2015 г.,който бе представен на 16-ото общо събрание на Международната картографска асоциация в Рио де Жанейро в Бразилия. БКА покани заинтересуваните на Шестата международна конференция по картография и ГИС, която ще се проведе между 13 и 17 юни 2016 г. […]

Прочетете още
Брализия следи климата по Аамазонка от гигантска кула

Бразилските власти ще вдигнат гигантска лаборатория, която да наблюдава Амазонската джунгла, предаде АП. В сърцето на горите ще бъде построена 325-метрова кула, която ще събира данни за парникови газове, аерозолни частици и климата в района на една от най-големите дъждовни гори на планетата. Бразилски и германски учени се надяват да използват данните, за да разберат […]

Прочетете още
Парламентът прие промените в ЗКИР

Парламентът прие на второ четене очакваните с години промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Те бяха публикувани в бр. 49 от 13 юни 2014 г. (https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136221360). Камарата на инженерите по геодезия веднага организира разяснителни семинари за промените в различни градове на България.

Прочетете още

Contact Us