Радомир и Брегово с приет кадастър

За землищата на градовете Брегово, общ. Брегово и Радомир, общ. Радомир има приети кадастрални карти и кадастрални регистри. До 18.06.2015 г. заинтересованите лица могат да подадат писмени искания и възражения съответно в Службата по геодезия, картография и кадастър във Видин и тази в Перник.

Прочетете още
Инициатива зелени релси в София

Ентусиасти в социалната мрежа Facebook възобновиха идеята за изграждането на "зелени релси" по трамвайните линии в столицата. Тя беше предложена за пръв път от "Архитекти за София", като част от кампанията „София 2020”. Технологията за еко релсите не излиза скъпо и представлява затревяването на нови или съществуващи релси. Организаторите на инициативата подчертават, че ефектите й […]

Прочетете още

Contact Us