Одобрен кадастър на Бяла Слатина и Елешница

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.12.2016 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца. Заповедта ще се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Одобрени […]

Прочетете още

Contact Us