Променя се формата за обмен на кадастрални данни

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се изменя формата за обмен на кадастрални данни. Промените засягат заглавния блок в частта за версията на формата, която става „VERSION 4.02” и ключовата дума, последвана от код, име или стойност – „COORDTYPE t,h,[zon]”. За нея се добавя възможността за дефиниране на координатната […]

Прочетете още

Contact Us