АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Чавдар, Мездра и Брезник

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинския център с. Чавдар и на други населени места в общините Мездра и Брезник. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 461 300 лева без ДДС. Крайният срок за […]

Прочетете още

Contact Us