Обнародвани промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Агенцията по геодезия картография и кадастър обнародва обновена наредба №1 от 16 септември 2008 г. за създаване и поддържане на специализиранети карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Измененията и допълненията са обнародвани в Държавен вестник бр.64 от 18 Юли 2020 г. ЦЯЛАТА […]

Прочетете още
Междуведомствена работна група разглежда проблемите с дюните и строителството по Черноморското крайбрежие

На 04.02.2019 г. е създадена междуведомствена работна група, която в двумесечен срок трябва да разгледа проблемите с дюните и строителството по Черноморското крайбрежие, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на парламентарния контрол в петък. Тя пое ангажимент да информира народните представители за резултатите от работата на групата. Tова съобщиха от […]

Прочетете още
Задават се промени в закона за устройство на Черноморието

В портала за обществени консултации е публикуван проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Промените предвиждат обособяването на морските плажове в определени групи и създаването на възможност за тяхната класификация, съгласно която ще се определят размерите на концесионните плащания и наемни цени. Въвежда се забрана за поставянето […]

Прочетете още

Contact Us