Експериментален анализ и сравнение на изчислени височини на обекти от измервания с тотална станция и лазерен далекомер SW-600A

Автори: доц. Борислав Александров, инж. Радослав Николов, УАСГ Публикацията е свързана с разработването на научно-изследователски проект към ЦНИП при УАСГ с тема: „Създаване на геоинформационна система за водопадите на България“ – 2024 година, с научен ръководител доц. д-р инж. Борислав Александров. Разгледана е възможността за приложение на специализиран лазерен далекомер при определяне височините на обекти […]

Прочетете още

Contact Us