Депутатите гласуват в петък срока за давносттно придобиване на общински и държавни имоти

В петък (12.01.2018 г.) депутатите ще гласуват на първо четене промените в Закона за собствеността, с които ще се поднови мораториумът за придобиване по давност на държавни и общински имоти, след като той изтече на 31.12.2017 г. Законопроектът беше обсъден днес на заседание на комисията по правни въпроси. С приемането на промените срокът за давностно […]

Прочетете още
Изтече срокът за защита от придобиване по давност на държавни и общински имоти

Парламентарната комисия по правни въпроси ще обсъжда в сряда (10/01/2018 г. от 14:30 ч.) удължаването на срока за защита от придобиване по давност на държавни и общински имоти, след като той изтече на 31.12.2017 г. Според промените, предвидени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността срокът за защита от давностно придобиване на […]

Прочетете още
Удължават срокa за спиране на придобиване по давност с промени в Закона за собствеността

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува предложение за промени в Закона за собствеността, с което да се удължи предвидения срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините с пет години. Срокът бе удължен с една година на 21 декември 2016 г. и изтича на 31 декември 2017 г. В мотивите към законопроекта […]

Прочетете още
По някои въпроси за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на основание давностно владение

Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“. Сферата на работа й е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране […]

Прочетете още

Contact Us