ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВАТА 64-БИТОВА ГИС ПАНОРАМА МИНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕШИФРОВЪЧНИТЕ СВОЙСТВА НА МУЛТИСПЕКТРАЛНИ СНИМКИ

Инж. Яна Липийска, Геодетект ЕООД ГИС Панорама Мини е предназначена за създаване, редактиране и печат на цифрови карти и планове, поддържане на бази данни с настройване на потребителските форми за преглед на таблиците, формиране на заявки и отчети и други задачи (фиг. 1). Фиг. 1. Интерфейс на ГИС Панорама Мини. ГИС съдържа средства за импорт […]

Прочетете още

Contact Us