Мила Коева: Дигиталният близнак на града ще реши много проблеми на обществото

Дигиталните близнаци или двойници не са изненада за геодезистите. Терминът е от 1991 г. от книгата на Дейвид Гелернтър „Огледални светове“, но става популярен в началото на милениума, за да опише концепция за цифров двойник. Дигиталният близнак е платформа за виртуално моделиране на съществуващи физически структури и действия, като чрез него се цели оптимизация на […]

Прочетете още

Contact Us