От МРРБ:

От МРРБ:

  • май 13, 2016

В 21 век, когато живеем в една нова реалност и в една нова Европа, не можем да разглеждаме образованието като самостоятелен сектор: то е една комплексна система и трябва да намираме добър баланс между образованието, интелектуалния капацитет и знанията и опита, който черпим от практиката и живия живот, каза министърът на МРРБ Лиляна Павлова при […]

Прочетете още

Contact Us