Кадастърът само цифровизиран

Кадастралната  карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат в цифров вид чрез информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/. С промени в специализираната наредба се премахва изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в т.ч. и схемите на етажи. Проектът е разработен във […]

Прочетете още
Проф. Теменужка Бандрова с приз от Международното общество за дигитална земя

Проф. Теменужка Бандрова бе отличена с диплома и награда за приноса ù в развитие и организиране на 3-тата Международна среща за дигитална земя, 2010 г. в Несебър, България. Отличията бяха връчени по време на 6-тaта среща на Международно общество за дигитална земя, което се проведе на 7 и 8 юли 2016 г. в гр. Пекин, […]

Прочетете още

Contact Us