Среща с новия шеф на СГКК София

Среща с новото ръководство на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София и инж. Димитър Величков организира областна колегия на Камарата на инженерите по геодезия на 25 септември в сградата на СГКК. Инж. Величков се представи пред геодезическата общност и акцентира, че основната му цел е по-добра работа на службата. „Единственото, което целя, […]

Прочетете още

Contact Us